top of page

Team Meme G.

Public·7 members
Logician Tarot
Logician Tarot

Sonet De George Bacovia Comentariu Literar


Sonet de George Bacovia comentariu literar
Sonetul este o poezie lirică cu formă fixă, alcătuită din 14 versuri grupate în două catrene cu rima îmbrățișată și două terține cu rima liberă, ultimul vers cuprinzând ideea dezvoltată în poezie. George Bacovia este unul dintre cei mai importanți reprezentanți ai simbolismului în literatura română, curent care se caracterizează prin exprimarea stărilor interioare prin intermediul unor simboluri, imagini artistice, cromatică și muzicalitate. Poezia Sonet face parte din volumul Plumb, publicat în 1916, și este o artă poetică în care poetul își dezvăluie viziunea despre lume și creație.


Structura și compoziția poeziei
Poezia respectă schema clasică a sonetului, fiind împărțită în două părți: o parte introductivă, formată din două catrene, și o parte dezvoltată, formată din două terține. În prima parte, poetul descrie spațiul exterior, care este unul sumbru, apăsător și lipsit de viață. În a doua parte, poetul exprimă sentimentele pe care i le provoacă acest spațiu, care sunt de tristețe, singurătate și neputință. Ultimul vers al poeziei conține ideea principală a textului: Și nu mai pot să scriu... niciun sonet....
Sonet De George Bacovia Comentariu LiterarTema și mesajul poeziei
Tema poeziei este reprezentată de relația dintre poet și lumea înconjurătoare, care este una de disonanță și neînțelegere. Poetul se simte străin de mediul social în care trăiește, care nu îi oferă nicio sursă de inspirație sau de bucurie. Mesajul poeziei este unul de revoltă și de dezamăgire față de realitatea ostilă și sufocantă, care îl împiedică pe poet să își exprime sentimentele și să își realizeze vocația artistică.


Limbajul artistic al poeziei
Limbajul artistic al poeziei este unul simbolist, care folosește imagini vizuale, auditive și olfactive pentru a sugera starea sufletească a eului liric. Imaginile vizuale sunt dominate de culorile întunecate, care sugerează moartea, tristețea și lipsa de speranță: plumb, negru, cenușiu, alb. Imaginile auditive sunt cele ale tăcerii și ale singurătății: tace, singur, nimeni. Imaginile olfactive sunt cele ale putreziciunii și ale decadenței: mucegai, cadavre. Figurile de stil folosite sunt metafora (plumb), personificarea (noaptea tace), repetiția (plumb, singur), antiteza (alb-negru), aliterația (plumb peste plumb) etc.


Concluzie
Poezia Sonet este o artă poetică simbolistă în care George Bacovia își exprimă viziunea despre lume și creație. Poezia reflectă starea de alienare și de neputință a poetului față de o realitate sumbră și apatică, care îl privează de orice sursă de inspirație și de orice posibilitate de comunicare. Poezia este construită după schema clasică a sonetului, folosind un limbaj artistic bogat în imagini, simboluri și figuri de stil.


Sursa: [Liceunet]


About

Welcome to the group! You can connect with other members, ge...

Members

bottom of page